Empreses

Utilitzeu els següents enllaços per a ofertar un lloc de treball, demanar alumnes en pràctiques (FCT), demanar alumnes per a FP Dual o emplenar l’enquesta de l’FCT realitzada. Totes les dades recollides són confidencials.

1.- Ofertes d’ocupació

2.- Formació en Centres de Treball (FCT)

3.- FP Dual

Què és la FCT o Formació en Centres de Treball?

La Formació en Centres de Treball (FCT) és un mòdul transversal obligatori dels Cicles Formatius de Formació Professional que els alumnes cursen en les empreses col·laboradores.
És el que coneixem com a pràctiques en empreses.

La durada del període de pràctiques és de 400 hores (CFGS) i de 380 hores (CFGM).

En l’actualitat, l’IES Botànic Cavanilles manté convenis de col·laboració amb més de 400 empreses, en tots els sectors productius relacionats amb els cicles formatius impartits en el centre (més informació en la pestanya d’oferta educativa).

Què és la FP Dual?

Per model de Formació Professional Dual s’entén el conjunt de les accions que tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una qualificació professional que combine la formació rebuda en un centre educatiu amb l’activitat formativa en una empresa, i, amb això, aconseguir la implicació de les empreses en el programa educatiu per a afavorir la inserció laboral i la contractació directa de l’alumnat. Més informació clicant ací

Per a qualsevol dubte o aclariment, ens pot contactar:

Telèfon: 964739260

email: borsatreball@iesbotanic.es

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades facilitades a través d’aquests formularis seran incorporades en els fitxers de l’IES Botànic Cavanilles, amb la finalitat de formar part d’una borsa de treball. Així mateix, autoritza al fet que aquestes dades siguen comunicades, amb la finalitat exclusiva de participar en els processos de selecció que es duguen a terme per a la seua contractació. En el cas que s’haguera produït, o es produïsca en un futur, alguna modificació de les seues dades, li preguem ens ho comunique a través del corresponent formulari. L’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’IES Botànic Cavanilles, remetent la seua sol·licitud a la següent adreça: borsatreball@iesbotanic.es

Tema creado por Anders Norén